23 november, 2017

Microbus företagspresentation

Microbus företagspresentation

Microbus Electronic Service AB
– Ett teknikbolag med egen utveckling och tillverkning

  • Komplett leverantör – konstruktion, installation, utbildning, drift/underhåll
  • Mer än produkter – vi tar på oss ett livslångt åtagande
  • Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer – våra kunder återkommer
  • Rätt utbildad & välmående personal – om man trivs gör man ett bättre jobb

Våra produkter

  • Infartsskyltar
  • Digitala reklamskyltar
  • Arena- och sportsystem
  • P-ledning och parkering
  • Logistik- och industridisplayer

Mer om våra produkter här: www.LEDdisplay.se


Download
Powerpoint (23 Mbyte): Microbus företagspresentation Powerpoint
Adobe pdf-fil (4.7 Mbyte):
Microbus företagspresentation PDF