29 november, 2017

Bildarkiv

Bildarkiv

Bilder nedan är endast avsedda för press och media
(The pictures below are for press and media only)

I vårt bildarkiv nedan hittar du fotografier på våra produkter och kundrelaterade miljöbilder. I arkivet finns även fotografier på en del av Microbus nyckelpersoner. Fotografierna kan användas och publiceras i samband med artiklar och intervjuer. Personfotografier får endast användas i samband med uttalanden av personen i fråga.

Upplösning kan användas såväl för digital publicering som för tryck. Alla fotografier visas som miniatyrer och är nedladdningsbara med hög upplösning.