13 november, 2017

Företagshistoria

Microbus företagshistoria

 

Microbus grundas

Microbus Electronic Service AB grundades 1983-11-02. Att starta ett aktiebolag på 80-talet var en ganska komplicerad historia jämfört med idag när bolagsverket har en egen hemsida på internet.

    Microbus ursprungliga aktiebrev

På 80-talet var det brukligt att anlita en advokatfirma som arbetade med att starta upp bolag, när Microbus “föddes” var ett av våra första uppdrag att namnge bolaget. Det färdigpaketerade bolaget hade namnet “Grundstenen 16.169” som på beställning hade skapats av Svenska Standardbolag AB 1983-10-11.
Efter bolagsövertagande och aktivering fick bolaget i den 2:a november-83 sitt slutgiltiga namn “Microbus Electronic Service AB”.

Tanken med Microbus var att utveckla, sälja och sköta service på industriella elektronikprodukter. Microbus skulle vara verksam i hela södra Sverige med tre kontor i tre olika städer; Malmö, Ljungby och Jönköping.

Microbus grundades av fem personer; Ingemar Nybin, Mats Lindholm, Robert Olausson, Tommy Fristedt och Bertil Nilsson. Alla förutom Bertil Nilsson var anställda av bolaget från start.

Det var ingen enkel uppgift att starta ett bolag samtidigt på tre orter, de första sex månader var till största delen förberedande arbeten och förhandlingar vilket bl.a. resulterade i att Per Mauritzon gick in som passiv delägare mars-84 samtidigt som Bertil lämnade bolaget. Under en period innan Bertil överlät sina aktier fanns det sex delägare. Alla detaljer löste sig relativt snabbt och 1984-06-04 var alla viktiga papper med myndigheterna, banker mfl klara. Aktiebreven var dock tryckta med namnet Bertil istället för Per.

Nu ägdes Microbus till lika delar av Ingemar, Mats, Robert, Tommy och Per. Eftersom bolaget sommaren-84 ännu inte kommit igång med någon egentlig verksamhet räknar vi även Per Mauritzon till en av grundarna. Bolagets aktier var jämt fördelade mellan grundarna.

Microbus jobbade inledningsvis med tredjepartservice för att bygga upp ett eget kapital. Försäljningen slog alla rekord – det gick bra för Microbus.

Kapitalöverskottet satsades på utveckling av egna produkter. De produkter som bolaget skötte service på var bl.a. olika typer av elektroniska vågar, skrivare och kassaapparater för butik.

Microbus partners och kunder i mitten av 80-talet var bl.a. Svea Band, Atronic, KF Solidar, Kontorsdata service, Bowlingservice AB, Mekaniaverken, Beijer industri och Elektrix. Endast några år efter bolagsstarten hade Microbus utvecklat många egna produkter, försäljningen av egna produkter ökade från 0% 1983 till 30% av omsättningen 1986.

 

Microbus förvärv av Elektrix

År 1986 hade en av Microbus samarbetspartners Elektrix hamnat i en ekonomisk knippa. Bolaget hade vid tillfället flera stora order men hade slut på likvida tillgångarna, ett kapitaltillskott krävdes för att kunna göra nödvändiga inköp och klara leveranserna. I slutet av 1985 gick Microbus in och köpte Elektrix, när uppköpet gjordes jobbade Microbus blivande VD Jan Niskala som inhyrd tekniker på Elektrix.

När Microbus köpte Elektrix valde Jan att tacka ja till erbjudande om anställning som produktionsansvarig samt programmerare/ utvecklare på Microbus AB. Även Elektrix grundare Leif Rix fick anställning på Microbus som utvecklingschef. Leif var en duktig entreprenör, idéspruta och konstruktör.

På Elektrix hade Leif utvecklat ett LED-displaykort med 77mm höga tecken. Leifs far hade en bowlinghall i Arlöv där Leif kunde provköra sin nyutvecklade resultattavla för bowling. Resultattavlan visade spelarnas resultat på LED-displaykort. På Microbus påbörjade Leif arbetet med att ta fram en större variant av display med 165mm höga tecken som skulle sitta i en stor resultattavla för simning som Microbus sålt.

Leif Rix

Leif som var van att arbeta för sig själv kände sig inte riktigt bekväm med att arbeta i ett team och efter ett halvår beslutade han sig för att sluta. Det “know-how” som krävdes för tillverkning och vidareutveckling av de produkter som följde med köpet hade Microbus kunskap om via Jan. Tommy tog över en del av Leifs projekt, Jan tog över utvecklingsarbetet med 165mm displayerna med tillhörande styrkort.

Med uppköpet av Elektrix fick Microbus ett par produktserier som i grunden var bra produkter men kunderna och tekniken hade missköts under en längre tid. Microbus satsade utveckling- och säljresurser på framförallt en av produkterna som bedömdes ha potential – Resultattavlor för bowlinghallar. Microbus fick snabbt tillrättalagt bristerna och fick igång försäljningen som tog fart, två år senare stod dessa resultattavlor för en tredjedel av Malmökontorets omsättning, Jan blev samma år delägare i Microbus.

Bolagets 1200 aktier hade sex ägare; Ingemar, Mats, Per, Robert, Tommy och Jan. Aktierna var jämt fördelade med 200 aktier vardera.

En av Microbus tidiga egna produkter var MIDS-meter som Tommy hade konstruerat och anpassat till Leifs LED-display. MIDS-meter är ett mätinstrument med stora tecken som direkt kunde anslutas till ett stort antal av industrins standardgivare. MIDS står för Microbus Industrial Display System. En annan produkt som Microbus arbetade med vid denna period var Dialmatic som var en av Leif Rix konstruktioner. Den klarade av det som Televerket inte kunde göra, nämligen att vidarebefordra samtal från ett telefonnummer till ett annat.

 

Huvudkontor i Malmö

På Microbus Malmö arbetade tre av delägarna. Alla administration sköttes ifrån Malmö, de andra två kontoren i Ljungby och Jönköping skickade sina faktureringsunderlag till Malmö och betalade en självkostnadsavgift till Malmö kontoret för de administrativa tjänsterna. 1985 flyttade Malmö kontoret från Testvägen i Arlöv till Ö.Kristinelundsvägen i Malmö.

 

Ljungby kontoret växer

Robert jobbade de första åren ensam på Microbus Ljungby kontor. Efterhand började Per Mauritzon som hittills varit en passiv ägare att engagera sig mer och mer i bolaget, 1987 började Per arbeta på heltid för Microbus.

 

Jönköpingskontoret

Tommy var ensam att driva Jönköpingskontoret. Med tiden kände han att det var slitsamt att arbeta själv och samtidigt ha huvudkontoret i Malmö. Tommy fick ett erbjudande om ett jobb som utvecklare åt en av Microbus kunder i USA som han inte kunde tacka nej till. När Tommy slutade beslöt Microbus att stänga Jönköpingskontoret, Tommys aktier fördelades jämt till de andra ägarna. Microbus ägdes nu till lika delar av fem ägare; Ingemar, Mats, Robert, Per och Jan.

Första mobiltelefonen

Första mobiltelefonen på Microbus var en Mitsubishi pocket modell P-08S/6U05, tillverkades i Japan 1987, vikt 540 gram, batteritid: 1h taltid, 8h standby avsedd för NMT-nätet, antennen uppe till vänster fick man dra fram när man skulle ringa eller svara. När vi 1987 köpte dessa betalade vi 86.000kr + moms för fyra styck mobiltelefoner.

 

En av grundarna på huvudkontoret slutar

Hösten-89 beslutar sig Mats för att sluta på Microbus och pröva lyckan med något annat. Hur hans aktier ska värderas och hur de ska fördelas visar sig bli en svårlöst fråga. Mats förblev ägare under några år tills förhandlingarna med Ljungby kontoret och Björns tillträde blev klart. När Mats slutar är Jan inkallad på militärtjänstgöring och situationen blir extra komplicerad för Ingemar som under några månader är själv på Microbus Malmö kontor.

Jan återvänder till Microbus med nya krafter och idéer, tillsammans med Ingemar beslutar de att anställa Björn som Jan lärt känna under sin militärtjänstgöring. Efter några olika turer och förhandlingar med Ljungby kontoret slutar det något år senare med att Björn tar över Mats aktiepost.

 

Microbus klipper banden med Ljungby kontoret

När bolaget grundades 1983 var det en stor fördel att vara geografiskt utspridda, då kunde vi förhandla till oss servicekontrakt för tredjepartservice där Microbus täckte upp hela södra Sverige.

År 1990 var bilden en helt annan, Malmö kontoret fick 90% av sina intäkter från egna produkter eller lokala serviceuppdrag. Ljungby kontoret jobbade endast med lokala företag.

 

Båda kontoren ville hitta en lösning där Microbus delas i två juridiskt separata bolag. Efter ett år av funderingar och förhandlingar enades vi 1992-12-16 på ett möte i Stidsvig om en lösning.

Ljungby kontoret skulle starta ett nytt aktiebolag med namnet Microbus Ljungby AB. Microbus Electronic Service AB gav Microbus Ljungby rätten av använda namnet Microbus och rätten att använda samma logotype. En ekonomisk uppgörelse mellan bolagen och aktieägarna genomfördes.

När affären var avslutad ägdes Microbus Electronic Service AB av tre personer, Ingemar, Jan och Björn med 400 aktier vardera. Microbus Ljungby AB ägdes av Robert och Per med hälften vardera. Ingemar är nu den sista delägaren av de ursprungliga sex grundare. Ungefär vid samma period flyttar Microbus ifrån kontorslokalen till en bättre anpassad industrilokal intill Ystadvägen i Malmö.

 

Jan Niskala ny VD

Ingemars självklara plats i bolaget har alltid varit rollen som säljare. Jans roll har sedan start varit den sammanhållande diplomaten och drivande kraften i bolaget. Det var därför en ganska enkel och naturlig överenskommelse som gjordes i köket i Microbus lokaler 2001-12-06 där det beslutades att Jan skulle överta den officiella VD titeln från Ingemar. Microbus utökar vid samma tidpunkt de befintliga lokalerna genom att ansluta intilliggande lokaler och därmed utöka kontorsytan.

 

Sista grundaren slutar

Efter att i många år arbetat tillsammans är både Björn och Ingemar sugna på att pröva något annat och båda två överväger oberoende och ovetande om varandra att sluta på Microbus. Ingemar beslutar sig först. Ingemar visste att han passade bäst som säljare och föreslog att han skulle sälja hela sitt aktieinnehav och samtidigt jobba kvar som anställd säljare åt Microbus, tillsammans tittade vi på olika lösningar.

När Ingemar fick ett erbjudande som säljare på ett annat bolag blev den naturliga lösningen istället att han arbetade med Microbus produkter via det nya bolaget. Ingemar sålde hela sitt aktieinnehav och fortsatte under en övergångsperiod på ett år att sälja Microbus produkter mot provision.

Eftersom även Björn funderar på att sälja sin post blir det Jan som köper Ingemars andel. När Ingemar väl lämnat sin tjänst förändras Björns arbetsuppgifter på ett positivt sätt och Björn bestämmer sig för att stanna kvar.

Resultatet av affären blev att av bolagets 1200 aktier så ägde Jan 800 aktier och Björn 400 aktier. En månad efter Jans köp av Ingemars aktier föreslog Jan att de skulle jämna ut aktieposterna och erbjöd Björn att köpa 199 aktier för 1 kr. Björn tackade nej. Några år senare ångrade Björn sitt beslut och ville hitta en lösning där de ägde 50% vardera och erbjöd sig att köpa aktier till marknadspris. Bolaget växte kraftigt vilket gjorde det svårt att fastställa marknadspriset, ägarbilden förblev därför oförändrad däremot gjordes en överenskommelse om att löner och förmåner delas exakt lika mellan de två ägarna. Bolaget gick bra och de båda ägarna var nöjda med situationen.

Microbus – Nystart 2004

När Ingemar lämnat styrelsen bytte bolaget strategi och började satsa på tillväxt. Microbus styrelse med Björn och Jan i spetsen gör att det blir det fart på företaget. En ny expansionsplan för Microbus sätts i verket, nya lokaler, nytt telefonnummer, nyanställningar en helt ny katalog och hemsida tas fram.

Microbus säljer på kort tid flera stora system till bl.a. Scania vilket resulterar i ett större behov av ingenjörer. Microbus både nyanställningar och skaffar inhyrd personal från bemanningsföretag. Två år efter Ingemar lämnat Microbus tredubblades omsättningen och bolaget som tidigare endast hade en anställd tekniker(förutom ägarna) börjar rekrytera och anställa personal.

Nya stora lokaler

Microbus flyttar till större lokaler på Hantverkaregatan i Arlöv. De nya lokalerna har större utrymmen för kontor samt ett konferensrum, verkstaden är betydligt större än tidigare med en smidig lastport. Microbus investerar i en ny telefonväxel och nytt datorsystem. Några år senare startar Microbus ett nytt kontor i Varberg.

Bilden nedan visar personalen på Microbus Electronic Service AB år 2007

Kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm

De påföljande tio åren (2007-2017) öppnar Microbus AB ytterligare kontor i Göteborg, Stockholm och i Shenzhen – Kina. Varbergskontoret blir ett renodlat bolag med inriktning på LED-belysning för industri- och offentligmiljö.

Huvudkontoret i Malmö utvidgas i omgångar, större lokalyta och flera ombyggnader i verkstadslokalerna genomförs. Nytt showroom, nytt konferensrum och en högdel i en sektion av byggnaden skapas, komplett med travers och andra monteringshjälpmedel för att underlätta montering/tillverkning av stora utomhusskärmar.

Optioner

Under lågkonjunkturen 2009/2010 tog Jan ett beslut att dela ut optioner på vardera 50 aktier med en löptid på 3 år till ett förmånligt pris till två nyckelpersoner i organisationen; Andreas Lagerberg o Robert Harnisch. Tre år senare (2013-01-01) löste Andreas och Robert in optionerna. Vid samma tidpunkt valde Jan att till en symbolisk summa ge bort 50 av sina aktier till Björn. Nu var bolagets 1200 aktier fördelade så här; Jan 650 aktier, Björn 450 aktier, Andreas 50 aktier, Robert 50 aktier.

Efter ett antal år och några olika turer så bestämde sig Robert för att sälja sin andel av aktierna till Andreas (både Jan och Björn avstod sin andelsrätt till aktierna).

Ny ekonomisk styrning – ökad vinstmarginal

Våren 2018 på sin 50 årsdag bestämmer sig Björn Jönsson för att sluta samt sälja sina aktier, ett jobbigt men nödvändigt beslut. Björns arbete i företagsledningen hade han trappat ner några år tidigare. Björn hade då under några år kämpat med personliga problem. Under sin frånvaro i  perioder under 2017 har Björns roll som ekonomichef och inköpare hanterats av ersättningspersonal.

Björn behöver hjälp med aktieförsäljningen och skriver en fullmakt åt sin advokat, Via advokat avvecklas Björns ägarandel i Microbus samt i två andra bolag. Microbus friställer Björns borgensåtagande och löser in hans 450 aktier.
Microbus tackar Björn för alla de år han engagerat sig i bolaget. Björn har varit en viktig del i uppbyggnaden av bolaget i dess tidiga år.

Då ett bolag återköper egna aktier försvinner dessa från marknaden. Övriga aktieägare i Microbus har efter återköpet ett oförändrat antal aktier, bolagets totalt antal aktier minskar från 1200 aktier till 750 aktier. Efter återköpet är bolagets 750 aktier fördelade så här;
Jan Niskala 650 aktier (86.66%)
Andreas Lagerberg 100 aktier (13.33%)

När bolaget får en ny inköpsansvarig och en stark ekonomisk styrning ökar omsättningen från 20 miljoner (2017) till 34 miljoner (2019). Vinsten ökar under samma period med över 750%.

.