22 november, 2017

Elektronikutveckling

Elektronikutveckling

Microbus Electronic Service AB och precis som namnet antyder är vi ett bolag med fokus på att ge våra kunder en kvalitativ service inom elektroniska tjänster. Digital Signage är idag en viktig och kostnadseffektiv skyltning och ersätter alltmer den statiska skyltningen.

Märkeskomponenter

Våra väl erkända kvalitetsprodukter i kombination med våra medarbetares höga tekniska kunskaper ger oss en mycket stark ställning i branschen. Tyvärr så har det de senaste åren dykt upp några oseriösa aktörer, ofta mindre bolag som startats av några tekniskt oerfarna lycksökare. Därför bör man som kund vid större investeringar försäkra sig om att produkten innehåller de komponenter som krävs för att klara önskad funktion samt att bolaget man handlar av har en fungerande servicesorganisation.
Till hjälp finns det dokument med tekniska minimikrav samt listor på erkända märkeskomponenter som bör användas samt svartlistade komponenter som ska undvikas. I offentliga upphandlingar bör man t.ex. som kund ställa skall-krav på vilket märke av lysdiod, nätdel, pitch och kontakter man vill ha.

Systemutveckling

Microbus har en egen utveckling fördelad på tre olika avdelningar. I Sverige har vi egna ingenjörer och tekniker. I Sverige utvecklar vi kundnära produkter såsom kundanpassadesystem och kundspecifika mjukvaror. Vår svenska personal utvecklar även hårdvara och kretskortsnära mjukvara.

För många år sedan flyttade vi en del av vår tillverkning av LED-displayer till Ungern. I Ungern har vi med åren byggt upp en resurs av tekniker och ingenjörer. I Ungern vidareutvecklar vi våra LED-displayer och tillhörande kretskortsnära mjukvaror. Vår utvecklingsavdelning i Ungern har en hög teknisk kompetens inom LED. Våra Ungerska ingenjörer jobbar i nära samarbete med våra Svenska ingenjörer.

Microbus kontor i Shenzhen

Microbus Kinesiskakontor i Shenzhen Januari 2017Videodisplayer designar och slutmonterar vi i Sverige. Däremot så utvecklar vi och tillverkar de komponenter som ingår i produkten i vårt eget kontor i Kina.

Det som tillverkas i Kina är framförallt modulblock för videodisplayer, för att säkerställa kvalitén på tillverkningen har vi vårt eget kontor med egen personal anställd på plats i Kina året runt.

Beroende på vilken produkttyp vi ska tillverka väljer vi ut en av våra partners fabriker där vi hyr in oss på en fabrikslinje. Vi bibehåller på detta sätt full kontroll över tillverkningsprocessen.

Våra Sverigeanställda ingenjörer och tekniska säljare åker regelbundet till Kina där de i samråd våra anställda på det Kinesiska kontoret hjälper till med framtagningen av nya produktserier med fokus på anpassning till den Nordiska marknaden.