29 november, 2017

Nyheter

Nyheter – Microbus

Pressrelease 2022-03-21

Microbus Electronic Service AB förvärvar samtliga aktier i LeanLight Scandinavia AB i ett steg att ytterligare stärka sitt erbjudande inom LED-teknik till professionella kundsegmentet.

Bolagen kommer från den 1 april att tillsammans vara Nordens mest erfarna aktör inom segmentet LED och erbjuda ett ännu bredare sortiment

 

Varumärket LeanLight kommer utan förändringar fortsatt erbjudas till kunder och samarbetspartners men vara ett helägt varumärke till Microbus Electronic service.

 

”- I och med affären ser vi att vi kan nå ut till en ännu bredare kundgrupp med våra produkter samt erbjuda en starkare organisation och ett större lager för snabba leveranser till våra dagliga kunder. Som kund kommer ni känna att vi får en bättre närvaro och tillgänglighet. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder som trott på oss och gett oss förtroendet att leverera era belysningsprodukter under snart 14 år. Jag hoppas ni skall uppleva vårt nya erbjudande som ännu bättre” säger LeanLights VD, Daniel Kjellgren.

 

”- Med detta förvärv utökar Microbus sin portfölj av kunskap och produkter inom professionell belysning för industri, arenor och offentlig miljö. Att vi genomför affären efter ett flerårigt samarbete känns naturligt och passar väl med Microbus ambition att bli marknadsledande inom LED-produkter. Bolagen har en likvärdig företagskultur och har närmat sig varandra på ett självklart sätt, vilket bådar gott inför framtidens utmaningar” säger Microbus VD, Jan Niskala